कम्पनी चित्र

3-Ttorage ट्यांक
2-ल्याब EQP-2
1-पायलट कार्यशाला
3-भण्डारण कक्ष
2-ल्याब EQP-1
/ बारेमा-हामीलाई / चित्र /
2-ल्याब EQP-3
1-ठोस उत्पादन लाइन
1-स्वचालन नियन्त्रण कक्ष


WhatsApp अनलाइन च्याट!