எண்ணெய் அடிப்படை தோண்டுதல் திரவம் தொழில்நுட்பம்பயன்கள் ஆன்லைன் அரட்டை!